Meža krustvārdu mīkla

 

Cik labi Tu pazīsti mežu?

 

Vertikāli

 

1. Lielākais kukaiņēdājs Latvijā, aktīvs krēslā un tumsā (ezis)

2. Kailsēkļu sēklu sakopojums (Čiekurs)

3. Simbiotiski organismi, kas sastāv no sēnes un aļģes (Ķērpji)

4. Viss kokaudzes saražotais koksnes tilpums 1 hektārā platībā (krāja)

5. Persona, kas veic meža inventarizāciju (taksators)

6. Mežizstrādes vairākoperāciju pašgājēja mašīna koku gāšanai, stumbru atzarošanai un sagarumošanai (hārvesters)

9. Medņa un rubeņa krustojums, ļoti reti sastopams putns (raķelis)

10. Neliels grauzējs ar slaidu ķerm. un garu, kupli apmatotu asti (vāvere)

12. Meža ugunsgrēks, kura laikā deg visa zemsega un purvājos arī kūdra (zemdega)

14. Vidēja auguma vārnu dzimtas putns (riekstrozis)

15. Vēsturiski izveidojies dzīvnieku sugu kopums kādā noteiktā teritorijā (fauna)

16. Materiālās ražošanas nozare, kas veic mežu uzskaiti, atjaunošanu, kopšanu, izmantošanu, apsardzību un aizsardzību (mežsaimniecība)

18. Pazemes ūdeņu daļa, kas atrodas vistuvāk zemes virsai (gruntsūdens)

21. Sausieņu meža augšanas apstākļu tips labi aerētās minerālaugsnēs (lāns)

23. Galvenās cirtes veids, ka norobežotā cirsmā nocērt uzreiz visus kokus, izņemot dzīvotspējīgo paaugu (kailcirte)

24. Smilts augsnēs zem plānās trūdkārtas bieži sastopams sacietējis sarkanbrūns rūsakmens (ortšteins)

26. Koki vai to daļas, ko neizmanto kokapstrādē (nelikvīdi)

27. Neliela meža pļaviņa (lauce)

28. Kokmateriālu sortiments, kuru izmanto celulozes ražošanai (papīrmalka)

31. Ozola dzinumi, kas uz koka stumbra attīstās no snaudošiem pumpuriem (Ūdenszari)

33. Kabatas nazim līdzīgs rīks ar lokveidā saliektu asmeni, ko lieto cērtamo koku apzīmēšanai, iegriežot stumbrā seklu rievu (skrīpsts)

34. Kokmateriālu uzkrāšanas vieta cirsmā, pie ceļa, kokapstrādes uzņēmuma, ostas vai pārkraušanas vietā (krautuve)

35. Naktssveču dzimtas lakstaugi, kas ātri saaug degumos (ugunspuķes)

36. Vielas, kas atbaida dzīvniekus (repelenti)

39. Sausieņu meža augšanas apstākļu tips labi aerētās minerālaugsnēs (damaksnis)

42. Sevišķi veci un resni koki, kam ir liela zinātniska, kultūrvēsturiska un estētiska nozīme (dižkoki)

SilteksMezi.jpg

Horizontāli

7. Īsā lietkoksnes sortimenta un malkas tilpuma mērvienība (m3) (sters)

8. Sloku dzimtas bridējputns ar 6 cm garu knābi (mērkaziņa)

11. Apmēram 50 cm plata stidziņa, ar ko norobežo izcērtamās vai kopjamās platības no pārējiem meža nogabaliem vai to daļām (vizūra)

13. Meža pievedējtraktors (forvarders)

17. Kokaudzes ražības rādītājs (bonitāte)

19. Valsts ierēdnis, kurš uzrauga normatīvo aktu ievērošanu meža apsaimniekošanā (mežzinis)

20. Ēriku dzimtas 15—50 cm augsts vasarzaļš sīkkrūms ar zaļiem, šķautņainiem zariem (mellene)

22. Koku stumbru atbrīvošana no zariem (atzarošana)

23. Daudzgadīgs, līdz 6 metri augsts kokaugs ar vairākiem aptuveni vienādi attīstītiem stumbriem (krūms)

25. Augu un dzīvnieku sugu ieviešana to dzīvesveidam atbilstošos reģionos ārpus dabiskā izplatības apgabala (introdukcija)

29. Kokmateriālu transportēšana vilkšus pa zemi vai puspaceltā stāvoklī no cirsmas uz krautuvi (treilēšana)

30. Vanagu dzimtas putns, arī- lapseņu klijāns (Ķīķis)

32. Izcirsta josla mežā, kas atdala kvartālus un norāda meža objektu ārējo robežu (stiga)

37. Augu spēja normāli augt un attīstīties ne tikai saules gaismā, bet arī noēnojumā (Ēncietība)

38. Latvijā plaši izplatīta bērzu dzimtas koku suga (baltalksnis)

40. Latvijā reti sastopami priežu dzimtas koki (lapegles)

41. Kokaudze, kuru veido viena koku suga (tīraudze)

43. Ēdama priežu un bērzu mikorizas sēne (gailene)

44. Pūču dzimtas putns (apogs)

45. Savvaļas dzīvnieku iegūšana (medības)

46. Purvaiņu meža augšanas apstākļu tips slapjās kūdras ugsnēs (niedrājs)

47. Augošu koku caurmēra mērīšana un sadalīšana pa sugām un konkrētiem sortimentiem (dastošana)

48. Jaunu liepu vai kārklu miza, kas noplēsta pavasarī un sadalīta šauru lenšu veidā (lūki)

49. Suņu dzimtas lapsas lieluma plēsējs. Latvijā ievests 1948. gadā (jenotsuns)